دریافت(تحقیق درمورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي )

تحقیق درمورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي |1582177|ej|تحقیق درمورد استاندارد سازی در طراحی مهندسی ,استاندارد سازی در طراحی مهندسی,دانلود تحقیق درمورد استاندارد سازی در طراحی مهندسی ,استاندارد,س
این فایل درباره ی تحقیق درمورد استاندارد سازي در طراحي مهندسي می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

قسمتی از متن .doc :

استاندارد سازي در طراحي مهندسي

مهندسي

وظيفه اصلي گروه طراحي مهندسي، طراحي و مهندسي پروژه‌هاي نيروگاهي و صنعتي مطابق با نرم‌ها و استانداردهاي قابل قبول مهندسي، قابليت‌هاي جديد مهندسي شامل كدها‌و‌‌ استانداردهاي ملي‌و بين‌المللي و در نهايت بهينه‌سازي كيفيت فني و هزينه انجام پروژه در جهت طراحي مناسب و يكنواخت براي دستيابي به سطح مطلوبي از مشخصه هاي فني و زماني فازهاي تامين تجهيزات، ساخت و احداث كل نيروگاه مي‌باشد.برنامه اجرايي طراحي و مهندسي در برگيرنده وروديهاي كليدي و مهمي است كه بايد از طرف كارفرما و منابع داخلي و خارجي ديگر تهيه شود تا بتوان به تاريخ‌هاي مهم مورد توافق در قرارداد دست يافت. فعاليت‌هاي مهندسي را مي‌توان به دو بخش اصلي زير تقسيم كرد:

• آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه• طراحي و مهندسي پروژه‌ها

1- آماده سازي پيشنهاد انجام پروژه:براي اين منظور كميته اي از طرف مديرعامل شركت براي تهيه پيشنهاد، تعيين مدير پيشنهاد و در نهايت پيگيري فرآيند تهيه پيشنهاد پروژه، انتخاب شده است. بر پايه نوع پروژه، مستندات قرارداد و استراتژي اجراي پروژه كه توسط كميته فوق تهيه مي شود، فعاليت‌هاي زير براي تهيه پيشنهاد پروژه در زمينه مهندسي انجام مي‌شود:

1-1. برگزاري جلسات داخلي بين معاون مهندسي، مدير مسئول تهيه پيشنهاد و مدير هماهنگ‌كننده براي تصميم گيري در خصوص تعيين استراتژي دپارتمان مهندسي در تهيه پيشنهاد پروژه.1-2. تعيين چارچوب تهيه مستندات پيشنهاد و سيستم كدگذاري پروژه1-3. مطالعه و بازنگري اسناد و مدارك مناقصه (بخش فني)1-4. شفاف سازي نقاط مبهم و سئوالاتي كه در طي بازنگري اسناد مناقصه بوجود مي‌آيد.1-5. آماده سازي نقشه هاي ضروري از قبيل طرح چيدمان نيروگاه، نقشه هاي جريان، P&IDs ، Single line Diagram، نقشه هاي اوليه جانمايي تجهيزات، نقشه هاي اوليه لوله كشي و ساختمانهاي موجود.1-6. تهيه ليست اوليه تجهيزات و مواد مورد نياز كارهاي ساختماني براي برآورد هزينه1-7. تهيه مشخصات فني اقلام مورد نياز تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف براي استعلام از پيمانكاران فرعي قابل قبول.1-8. شفاف سازي و برطرف نمودن سئوالات پيمانكاران فرعي در خصوص مشخصات فني و مستندات اقلام مورد نياز براي خريد.1-9. همكاري با معاونت برنامه ريزي در خصوص تهيه برنامه زمانبندي پيشنهادي پروژه و تعامل با كميته فوق‌الذكر در جهت پيگيري فرآيند آماده‌سازي پيشنهاد.1-10. بازنگري و ارزيابي پيشنهادهاي دريافت شده از پيمانكاران فرعي در خصوص تجهيزات، سيستمها و جزاير مختلف.1-11. برگزاري جلسه با پيمانكاران فرعي در جهت برطرف كردن نكات مبهم و دريافت اطلاعات تكميلي براي ارزيابي نهايي.1-12. انجام ارزيابي نهايي و ارسال گزارش آن به معاونت تامين تجهيزات در جهت كمك به انتخاب پيشنهاد ‌هاي مناسب‌تر.1-13. تهيه مشخصات فني جزايري كه در خصوص آنها استعلام نشده و تكميل زمانبندي فني اسناد مناقصه.1-14. آماده‌سازي پ پيشنهاد نهايي كه بايد براي مشتري ارسال شود.1-15. ارائه پيشنهاد پروژه تهيه شده به مدير مسئول آن براي ارسال به مشتري.1-16. مذاكره براي عقد قرارداد با مشتري بر اساس پيشنهاد فني ارائه شده.

2- طراحي و مهندسي پروژه‌ها:

چارچوب فعاليتها در اين بخش عبارتست از ارائه خدمات طراحي و مهندسي به كارفرما مطابق موارد تعريف شده در مستندات قرارداد كه بين شركت مپنا و كارفرما مبادله شده است. غير‌از مواردي كه در قرارداد ذكر شده است فعاليتهايي كه براي طراحي و مهندسي پروژه هاي نيروگاهي انجام مي شود بطور عمده عبارتند از:

2-1. طراحي مفهومي:در ابتداي اين فاز قبل از شروع فعاليتهاي طراحي مهندسي، تاييد كارفرما روي تمام وروديها و اطلاعات پايه كه مبناي طراحي هستند، دريافت مي شود. سپس تاريخچه پروژه، اهداف، سطح اتوماسيون،‌ انتخاب تكنولوژي مناسب، طراحي مفهومي نيروگاه شامل تعيين اوليه اندازه و مشخصات فني تجهيزات و سيستمهاي اصلي، چيدمان پروژه، نمودارهاي جريان فرآيند، Single Line Diagrams، مشخصات كلي مربوط به ساختمانهاي اصلي، برنامه اجرايي پروژه، اقلام مورد نياز براي خريد و ... تعيين مي‌شوند.

2-2. طراحي پايه:در اين فاز مواردي از قبيل پارامترهاي اصلي طراحي، چيدمان پروژه و نقشه هاي تفصيلي ساختمانهاي پروژه، مشخصات فني سيستمها و تجهيزات شامل ليست اوليه تجهيزات و مواد خام، اندازه و ابعاد سيستمها و مواردي كه بايد نصب شوند، BOP و مشخصات اقلام مورد نياز براي خريد، نهايي مي‌شوند.

2-3. طراحي تفصيلي:در اين فاز، خروجي فاز دوم (طراحي پايه) براي طراحي و تهيه مستندات فني لازم براي فعاليتهاي ساخت، نصب، نقشه‌ها و نهايي نمودن ليست تجهيزات و MOT s، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

2-4. پشتيباني فني و مهندسي از تمام مراحل ساخت، نصب و راه اندازي:در اين مرحله وظيفه اصلي تيم طراحي مهندسي مستقر در معاونت مهندسي عبارتست از تسهيل و پشتيباني از فعاليتهاي مهندسي و ارائه خدمات به تيم مهندسي مستقر در كارگاه و همچنين ارائه راه‌حلها و توصيه هاي مناسب در حين انجام فازهاي ساخت، نصب و راه اندازي. مهندسي كل پروژه در حين كليه فازهاي فوق شامل هماهنگي و طراحي ارتباط بين جزاير مختلف، واحدها، سيستمها، پيمانكاران /تامين كنندگان فرعي و كنترل روي كليه كارهاي طراحي و مهندسي و همكاري در انجام تستهاي عملكرد در حين ساخت تجهيزات و راه اندازي آنها در سايت بخشي ديگر از وظايف مهندسي در پروژه مي‌باشد.مطالب دیگر:
📚پاورپوینت شبکه دولت نرم افزارهای کاربردی و سيستم سرمايه گذاری و اشتغال📚پاورپوینت خلاصه کتاب و درس مهارت های عمومی مدیریت📚پاورپوینت بیوفیدبک📚پاورپوینت سه جلسه نخست اپیدمیولوژی📚پاورپوینت تشخیص و درمان بیماری هپاتیت نوع ب📚پاورپوینت تعریف یک نوع داده📚پاورپوینت صنعت فناوری نانو در ایران📚پاورپوینت نقش روی در سلامت و ترميم شكستگی استخوان📚جزوه کامل فارماکولوژی جلد یک و دو📚پاورپوینت تقسیم بندی سیستم اعصاب انسان📚پاورپوینت مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات📚پاورپوینت آشنایی با ساختار گوشی پزشکی📚پاورپوینت آنفلوانزای پرندگان تهدیدی برای ظهور پاندمی📚پاورپوینت تهویه و انواع آن 📚پاورپوینت درباره عفونت و کنترل آن📚پاورپوینت فوریت های پرستاری در مراقبت از شکم📚پاورپوینت تهیه فراورده های سلولی و پلاسمایی 📚پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب و اصول تفسیر الکترو کاردیوگرام📚پاورپوینت كودک در معرض خطر📚پاورپوینت در مورد دیالیز 📚پاورپوینت اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی📚پاورپوینت اختلالات هيپرتانسيو در حاملگی📚پاورپوینت اصول صحیح پانسمان📚پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک📚پاورپوینت ایدز در کودکان